vergoeding
beeldschermbril op sterkte
door werkgever

  • Exclusieve partner van

vergoeding
beeldschermbril op sterkte
door werkgever

  • exclusieve partner van

beeldschermbril vergoeding door werkgever

Er is veel vraag naar informatie over de vergoeding van beeldschermbrillen. De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Beeldschermbrillen zijn uitermate geschikt voor beeldschermwerk. De glazen zijn op een speciale manier geslepen, waardoor je altijd scherp ziet op het scherm. Zelfs de papieren op het bureau kun je moeiteloos lezen. Maar welke regels zijn er verbonden aan de vergoeding voor een beeldschermbril?

bekijk onze prijzen

gezondheidsklachten door beeldschermwerk

Beeldschermwerk is in veel beroepsgroepen niet meer weg te denken en ook niet te vermijden. Dat kan allerlei vervelende gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals pijn aan de armen, nek en schouders of oogklachten. Omdat de oogleden nauwelijks knipperen bij intensief beeldschermwerk, wordt de oogbol te droog en kan er oogvermoeidheid optreden. Het is voor de werkgever van belang tijdig te schakelen en in te grijpen wanneer er oogklachten ontstaan, en de regeling voor de vergoeding van een beeldschermbril vast te leggen. Dit om verergering van de klachten of het ontstaan van de klachten te voorkomen. En dat willen we voor zijn, toch?

Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.

arbowet over de beeldschermbril

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Ook beeldschermwerk mag geen gevaar opleveren voor iemands veiligheid en gezondheid. Om werknemers te beschermen zijn er een aantal regels opgesteld: voorafgaand aan de beeldschermwerkzaamheden of bij het ontstaan van oogklachten, moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een oogonderzoek te ondergaan. Wanneer er wordt geconstateerd dat een beeldschermbril kan helpen tegen de klachten, is de werkgever verplicht kosten voor de beeldschermbril te vergoeden. Werknemers die een leesbril nodig hebben én beeldschermwerk verrichten, hebben standaard recht op een beeldschermbril vergoed door hun werkgever.

Bekijk alle informatie in onze
brochure of stuur makkelijk door

belastingdienst over beeldschermbril vergoeding

Beeldschermbrillen zijn arbovoorzieningen volgens artikel handboek loonheffingen 2021 uitgave maart 2021 artikel 22.1.9.

Voor Arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van je vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Indien deze beschikbaar worden gesteld op basis van arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de arbeidsomstandighedenwet. De belastingdienst geeft in het handboek loonheffing 2021 (uitgave maart 2021) een uitgebreide uitleg over gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

de voorwaarden voor gerichte vrijstellingen arbovoorzieningen:

  • De voorzieningen vloeien rechtstreeks voort uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat je voert op grond van de arbeidsomstandighedenwet
  • De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de (thuis)werkplek geheel of gedeeltelijk
  • Je brengt geen kosten ten laste van de werknemer (eigen bijdrage)

De volledige tekst kun je terug vinden in het handboek loonheffingen 2021 uitgave maart 2021 artikel 22.1.9. op de site van de belastingdienst (wijzigingen voorbehouden).

Het is altijd raadzaam over de beeldschermbril vergoeding te overleggen met de Belastingdienst dan wel contact op te nemen met je belastingadviseur om in jouw concrete situatie na te gaan of de beeldschermbril onbelast vergoed mag worden en of de beeldschermbril vergoeding voor jouw werkgever aftrekbaar is.

we helpen je graag verder

Klaar om te starten? Bel +31 (0)85 065 30 56 of vul ons aanmeldformulier in.

  • Beste prijs
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Klantvriendelijke specialisten
Beste klant, lees hier onze informatie m.b.t. COVID-19 >
Advies nodig?
Beste klant, lees hier onze informatie m.b.t. COVID-19 >