Computerbril vergoeding

Computerbril vergoeding

Er is veel vraag naar informatie over de vergoeding van computerbrillen. De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Computerbrillen zijn uitermate geschikt voor beeldschermwerk. De glazen zijn op een speciale manier geslepen, waardoor je altijd scherp ziet op het scherm. Zelfs de papieren op het bureau kun je moeiteloos lezen. Maar welke regels zijn er verbonden aan de vergoeding voor een computerbril?

beste prijs beste prijs

makkelijk makkelijk

makkelijk makkelijk

effectief effectief

COMPUTERBRIL VERGOEDING DOOR WERKGEVER

In de ICT, bedrijfseconomische, administratieve beroepen, maar ook in de zorg- en dienstverlenende beroepen wordt veel, zo niet alleen maar met computers gewerkt. Dat zorgt bij veel werknemers voor oogklachten. Door intensief beeldschermwerk kan bijvoorbeeld oogvermoeidheid optreden, spiegelende of te kleine beeldschermen kunnen tot gezondheidsklachten leiden en ook de beeldschermindeling, grootte van de symbolen op het scherm en het gebruik van kleur kan voor oogvermoeidheid zorgen. In de zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie moet een werkgever aandacht besteden aan computerwerk, gelet op de risico’s voor het lichaam en het gezichtsvermogen, en het recht op een computerbril vergoeding. Dat klinkt ingewikkeld, of toch niet?

Werkgevers worden door de wet verplicht oogklachten zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Volgens de Arbowet hebben werknemers hier al recht op wanneer zij gemiddeld meer dan twee uur per dag achter de computer zitten. Zij moeten dan in de gelegenheid worden gesteld om een oogonderzoek te ondergaan dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen. Zowel werknemers die een leesbril nodig hebben als die structureel beeldschermwerk verrichten en hiervoor een computerbril nodig hebben, hebben daarnaast recht op een computerbril-vergoeding van hun werkgever.

HEB IK RECHT OP EEN VERGOEDING VOOR EEN COMPUTERBRIL DOOR MIJN WERKGEVER?

Iedere werknemer die beeldschermwerk gaat verrichten, heeft het recht voor zijn eerste arbeidsdag een oogonderzoek te ondergaan. Ook als op een later tijdstip oogklachten of gezichtsstoornissen ontstaan die het gevolg (kunnen) zijn van computerwerk, wordt de werknemer opnieuw in de gelegenheid gesteld onderzoek te ondergaan. Als uit dit onderzoek blijkt dat een computerbril kan helpen, dient deze computerbril vergoed te worden door de werkgever. Werknemers die al een leesbril (nodig) hebben en computerwerk verrichten, hebben eveneens recht op een computerbril vergoeding.

seeh. maakt het werkgevers gemakkelijk een vergoeding van een computerbril door de werkgever te regelen. Wij kunnen je uitgebreid informeren over de mogelijkheden, onze zorgeloze werkwijze en alle regels omtrent de vergoeding van een computerbril door de werkgever. Ideaal als je zelf geen tijd hebt om dat allemaal uit te zoeken.

ja, ik wil vrijblijvend advies

Vrijblijvend advies nodig?

Bel een van onze specialisten

+31 (0)85 065 30 56
  • Beste prijs voor een compleet product

  • Snel en eenvoudig bestellen

  • Klantvriendelijke specialisten die direct bereikbaar zijn

Beste klant, lees hier onze informatie m.b.t. COVID-19 >
Advies nodig?
Beste klant, lees hier onze informatie m.b.t. COVID-19 >