Bent u al klant bij ons? Dan kunt u hier

Beeldschermbril en EDPB

De EDPB (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming) heeft als belangrijkste taken: ondersteuning van de arbozorg van de werkgever en het verzorgen van arbeidsgeneeskundige ondersteuning.

De regelgeving over het werken met beeldschermen is vastgelegd in titel 2 van boel VIII van de codex over het welzijn op het werk.

De collectieve risicoanalyse (art. VIII.2-3) moet dus voor alle beeldschermwerkposten worden uitgevoerd door de werkgever en de risicofactoren moeten geoptimaliseerd worden. De werkgever moet alle werknemers correct opleiden en informeren (art. VIII.2-4).

De werkgever moet het werk zo organiseren (art. VIII.2-3, §2) dat er rustpauzes voorzien zijn voor werknemers die beeldschermwerk verrichten.

Als tijdens een onderzoek een accommodatieprobleem wordt gevonden dat de werknemer hindert om zijn beeldschermtaak naar behoren te vervullen, en dit ondanks een gewone leesbril (voor 30 cm) of een gewone bril voor vérzicht (meer dan 2 meter), moet de werkgever een specifieke bril terugbetalen (alleen voor accommodatie op 60 cm). De gewone bril of lens voor vérzicht of lezen moet dus niet door de werkgever betaald worden, ook al heeft de ouder wordende werknemer last met lezen.

Het gezichtsvermogen wordt onderzocht door de arbeidsgeneesheer die van elke betrokken werknemer een medisch dossier opmaakt. Dit onderzoek gebeurt bij aanwerving en verder om de 5 jaar, bij werknemers ouder dan 50 jaar om de 3 jaar.

Een partner als seeh.

Een partner als seeh. is de ideale partner voor het regelen van een beeldschermbril. Wij kennen de regels en nemen bovendien het gehele papierwerk bij het bestellen van beeldschermbrillen voor je uit handen. Gemakkelijk, overzichtelijk en beheersbaar. Precies zoals je het graag zou zien!