Bent u al klant bij ons? Dan kunt u hier

Hoe zit het met de computerbril vergoeding door werkgevers?

In de ICT, bedrijfseconomische en administratieve beroepen, maar ook in de zorg- en dienstverlenende beroepen wordt veel, zo niet alleen maar met computers gewerkt. Dat zorgt bij veel werknemers voor oogklachten. Door intensief beeldschermwerk kan bijvoorbeeld oogvermoeidheid optreden, spiegelende of te kleine beeldschermen kunnen tot gezondheidsklachten leiden en ook de beeldschermindeling, grootte van de symbolen op het scherm en het gebruik van kleur kan voor oogvermoeidheid zorgen. In de zogenaamde risico-inventarisatie en -evaluatie moet een werkgever aandacht besteden aan computerwerk, gelet op de risico’s voor het lichaam en het gezichtsvermogen, en het recht op een computerbril vergoeding. Dat klinkt ingewikkeld, of toch niet?

Werkgevers worden door de wet verplicht oogklachten zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Volgens de EDPB (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming) hebben werknemers hier al recht op wanneer zij gemiddeld meer dan twee uur per dag achter de computer zitten. Zij moeten dan in de gelegenheid worden gesteld om een oogonderzoek te ondergaan dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen. Zowel werknemers die een leesbril nodig hebben als die structureel beeldschermwerk verrichten en hiervoor een computerbril nodig hebben, hebben daarnaast recht op een computerbril vergoeding van hun werkgever.

Heb ik recht op een vergoeding voor een computerbril door mijn werkgever?

Iedere werknemer die beeldschermwerk gaat verrichten, heeft het recht voor zijn eerste arbeidsdag een oogonderzoek te ondergaan. Ook als op een later tijdstip oogklachten of gezichtsstoornissen ontstaan die het gevolg (kunnen) zijn van computerwerk, wordt de werknemer opnieuw in de gelegenheid gesteld onderzoek te ondergaan. Als uit dit onderzoek blijkt dat een computerbril kan helpen, dient deze computerbril vergoed te worden door de werkgever.

Als tijdens een onderzoek een accommodatieprobleem wordt gevonden dat de werknemer hindert om zijn beeldschermtaak naar behoren te vervullen, en dit ondanks een gewone leesbril (voor 30 cm) of een gewone bril voor vérzicht (meer dan 2 meter), moet de werkgever een specifieke bril terugbetalen (alleen voor accommodatie op 60 cm). De gewone bril of lens voor vérzicht of lezen moet dus niet door de werkgever betaald worden, ook al heeft de ouder wordende werknemer last met lezen.

seeh. maakt het werkgevers gemakkelijk een vergoeding van een computerbril door de werkgever te regelen. Wij kunnen je uitgebreid informeren over de mogelijkheden, onze zorgeloze werkwijze en alle regels omtrent de vergoeding van een computerbril door de werkgever. Ideaal als je zelf geen tijd hebt om dat allemaal uit te zoeken.

Computerbril aftrekbaar bij Belastingdienst

Soms is het mogelijk de kosten voor hulpmiddelen bij de belasting af te trekken. Als een werkgever van de werkkostenregeling gebruikmaakt, dan wordt de waarde van de computerbril voor de loonheffing op nihil gewaardeerd. De bril moet dan wel op de werkplek blijven. Als een werknemer de bril ook privé gebruikt, dan kan de bril alleen onbelast verstrekt worden als hij voor minstens 90% zakelijk wordt gebruikt. Het is altijd slim over de computerbril vergoeding te overleggen met de Belastingdienst dan wel contact op te nemen met je belastingadviseur om na te gaan of de computerbril fiscaal aftrekbaar is of onbelast vergoed mag worden.